Välkommen!

Här kan du göra dina ansökningar till förskola och fritidshem. För att påbörja en ansökan väljer du flik för den verksamhet som du är intresserad av.

För att se dina uppgifter, ändra schema eller inkomst samt säga upp din plats loggar du in med din e-legitimation.

Logga in med e-legitimation

Den 1 januari 2017 höjs maxtaxan för förskola och fritidshem. Förändringen gäller endast hushåll med en inkomst över 45 390 kronor i månaden före skatt. Det innebär exempelvis att den högsta avgiftsnivån höjs från 1 313 kronor till 1 362 kronor. Ökningen för ett hushåll blir högst 49 kr per månad.

Läs mer på Skolverket.

Sommarförskola och Sommarfritids 2017 - v 29 t o m v 32. Anmälan via länk här på Nya Dexters startsida fr o m 17 april. Läs mer här Sommarförskola 2017