Om webbplatsen

Innehåll

Använda webbplatsen

[Sidan ska kortfattat förklara webbplatsens övergripande struktur och vilka program man behöver för att få tillgång till informationen på webbplatsen. Sidan ska även förklara hur man ändrar textstorlek och använder eventuella snabbkommandon.]

Hitta på webbplatsen

Genom navigeringen i sidhuvudet hittar du information och tjänster indelade efter verksamhetsområde. De flesta tjänsterna kräver inloggning.

Ladda ner filer

Nedan listas vilka filformat som finns på vår webbplats och vilka program du kan ladda ner gratis för att kunna ta del av information.

Ändra textstorleken

Med hjälp av din webbläsares inbyggda funktioner kan du ändra storleken på texten på webbplatsen. I de flesta moderna webbläsare gör du detta genom att hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på mushjulet. Du kan även ändra textstorleken i webbläsarens menyer.

Teknisk information

Denna webbplats är byggd enligt webbstandarder. Det innebär att XHTML 1.0 Strict används för att strukturera innehållet, och att stilmallar (CSS, Cascading Style Sheets) används för att styra hur innehållet presenteras.

Webbläsare

Webbplatsen visas allra bäst i en modern webbläsare som har stöd för ovan angivna standarder. Äldre versioner av webbläsare som inte har stöd för webbstandarder visar samma innehåll, men utan formgivningen. För mer information om olika webbläsare, se respektive tillverkares webbplats.

Skript

Webbplatsen använder JavaScript för att sätta fokus i formulär, förenkla val av datum och för att öppna vissa typer av länkar i nya fönster. Ingen av dessa funktioner är kritiska för att webbplatsen ska fungera.

Här hittar du information som kommunen enligt lag ska lämna vid användning av kommunens elektroniska tjänster.

Vid frågor om barnomsorgsärenden:

Sara Wihlborg,tfn 0454-935 57

Madlen Fohlin, tfn 0454-935 46

På webbplatsen används kakor. Kakor är små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

Det finns två typer av kakor:

  1. en permanent kaka ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
  2. en sessionskaka lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare.

Webbplatsen använder endast sessionskakor vilka används för att hantera information som du lämnar när du använder webbplatsens e-tjänster.

Om du inte accepterar att kakor används kan du stänga av kakor i din webbläsares säkerhetsinställningar. Sessionskakor måste accepteras för att webbplatsens e-tjänster skall fungera. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en kaka på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om kakor på sin webbplats, www.pts.se.

Inom Olofströms kommun behandlas ett stort antal personuppgifter. På denna sida kan du läsa mer om vilka rättigheter den vars personuppgifter behandlas har. Personuppgifter är all slags information som handlar om eller kan knytas till en levande person.För att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas finns en EU-gemensam dataskyddsförordning med kompletterande svensk lagstiftning

När behandlas dina personuppgifter?
När du är i kontakt med oss kommer vi troligen att behandla dina personuppgifter. Det kan till exempel vara när du ansöker om förskoleplats eller bygglov, skickar e-post till oss eller kontaktar oss via sociala medier.

Offentliga handlingar
För kommunens verksamhet gäller offentlighetsprincipen. Detta innebär att meddelanden som skickas till kommunen blir allmänna handlingar. Allmänna handlingar som inte är hemliga/sekretessmarkerade är offentliga. Sådana allmäna handlingar, som inte är sekretessmarkerade, ska lämnas ut, om någon vill se dem, såvida det inte finns starka skäl att tro att den som begär ut handlingar kommer att behandla dem i strid med lagstiftning.Kommunens handlingar gallras enligt beslutad informationshanteringsplan.

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud
Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde. Personuppgiftsansvariga svarar för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med lagen.Till varje nämnd finns ett eller två dataskyddsombud valda. I första hand är det personuppgiftsansvarig som ska kontaktas. Dataskyddsombudets uppdrag är att se till de registrerades integritet. Ombudet kan du vända dig till t.ex. om du inte får den hjälp du behöver eller om du har övergripande frågor.

Den registrerades rättigheter:
Genom dataskyddsförordningens inträde får den registrerade bland annat följande rättigheter• Få tillgång till sina personuppgifter. Den registrerade har rätt att begära ut vilken information som finns om denne. Vid första tillfället är detta kostnadsfritt. Personuppgiftsutdrag begärs av personuppgiftsansvarig. Giltig Legitmation ska visas och blankett för begäran om registerutdrag ska lämnas. Framöver kommer det bli möjligt att begära ut registerutdrag digitalt. • Få felaktiga personuppgifter rättade. Den registrerade kan ha rätt att få sina personuppgifter rättade. Bedömning kommer att göras i varje enskilt fall. • Få sina personuppgifter raderade/bli glömd. Denna rätt beror på vilken rättslig grund som finns till behandlingen. Bedömning kommer att göras i varje enskilt fall.

Klagomål
Om du anser att Olofströms kommun behandlat dina personuppgifter oriktigt kan du klaga hos tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndighet för personuppgiftshantering är Datainspektionen
För mer information gå in på Behandling av personuppgifter